Omlet kattgård

Vår Omlet kattgård, installerad 2019

Vår gamla Rastgård från 1999 börjar kännas osäker. Bland annat bröt sig grannens elaka katt in i den och skadade GIC Holtas Lindus (Lindus) så illa att vi blev tvungna att avlivas Lindus. Det blev akut att göra katternas uteliv säkert. Men hur göra för att katterna ska kunna vara ute i säkerhet? Efter en hel del funderande beslöt vi att bygga en säker bur intill huset och fundera vidare över katthagens framtid. Det blev en Omlet kattgård. Vi modifierade den något så dess ena långsida är "dockad" med huset och altandörren öppnas direkt in i buren. Notera att sådana modifieringar rekommenderas inte av Omlet 😁 och man behöver tänka efter så hela buren fortfarande är stabil.

Vi kan rekommendera Omlets produkter. Om ni funderar över att köpa något från Omlet gå gärna via den här länken:
Omlet