Det sökbara bildarkivet

Här kan du leta bland en del av våra kattbilder. Nedan finns några snabbval men du kan också skriva in nyckelord i sökrutan.

Bilder söks med ett eller flera nyckelord. Default är att det räcker att ett av orden matchar. För visa att ett visst ord måste vara med i alla, sätt "+" före detta. För att utesluta ett ord, sätt "-" framför det. Gruppera flera ord i deluttryck med "(" och ")" omkring. Använd " omkring ett eller flera ord för att visa att de måste komma i exakt den ordningen. Nyckelord som fungerar är kortnamn på katter och kullar, ålderskod och andra ord i beskrivningen av bilden. Exempel: cumulus, f2, 6v, huvud med mera. Antalet bilder kan begränsas genom att ange siffor, exepelvis "7". Den inbyggda begränsningen är 50. Ordningen kan ändras genom "senaste"/"yngst", "äldst" och "lexikaliskt". Default sorteras bilderna efter yngsta först.