Mästerkattens sida

Datorspel

2013-08-04. Linuxversionen också byggd med SteamPipe/SteamCMD. (3.3.6.beta5)

2013-05-10. Ny version med möjlighet att välja olika sätt att skydda spelare. De olika metoderna behöver testas grundligt av alla er som använder min plugin, så snälla rapportera eventuella buggar! See i sc_protect.txt och nedan om scp_protect_methods. Fixat en bugg i hjälpsystemet som Steampipe verkade provocera fram på Windows.

2012-11-10. Jag har lagt upp en ny version av sc_protect; 3.3.5-beta2. Efter en del tweakande av kompilerings-inställningarna och Source SDK så verkar den länka korrekt med de nya biblioteken från oktober 2012 i SRCDS OrangeBox under Linux.

2011-10-16. Den senaste uppdateringen av source engine förorsakar problem med sc_protect. Anledningen är att det inte längre fungerar att sätta extremt hög hälsa på en spelare för att skydda den. Jag har gjort ett första test med relativt låg hälsa, 1524 istället 65524 :-), som verkar vara nära gränsen för vad som är tillåtet nu, men det kanske är för lågt för en del kombinationer av vapen. Prova gärna version 3.3.4-beta1 och rapportera.

Här kan du ladda ner några av mina Half-Life 2 Deathmatch kartor; dm_clockworks, dm_chasm, dm_tivoli och dm_adams. Nån gång i framtiden kommer det bilder också. Det kommer också nya project...

Jag har också lagt upp versioner av min server-plugin för "spawn" och "chat"-skydd; sc_protect. OBS om du använder min plugin kontrollera att du inte samtidigt använder t.ex något eventscript som också gör spawn skydd!

sc_protect_3.3.6-beta5.zip312 kB2013-08-04 20:47
sc_protect_3.3.6-beta3.zip285 kB2013-05-10 15:51
sc_protect_3.3.5-beta2.zip282 kB2012-11-10 13:22
sc_protect_3.3.4-beta1.zip275 kB2011-10-16 13:31
sc_protect_3.3.3.zip269 kB2011-06-26 13:18
sc_protect_3.3.3-beta4.zip274 kB2011-01-06 15:03
sc_protect_3.3.2.zip264 kB2010-10-15 21:26
sc_protect_3.3.1-oe.zip270 kB2009-02-28 19:44
sc_protect_3.3.1.zip320 kB2008-12-08 21:18
sc_protect_3.2.9.zip349 kB2007-07-12 16:52
dm_adams.bsp.bz22.2 MB2007-05-29 19:45
sc_protect_1.2.4.zip340 kB2007-04-16 12:08
dm_tivoli_b18.bsp.bz23.24 MB2007-04-16 12:08
dm_clockwork_b37.bsp2.83 MB2007-04-16 12:07
dm_chasm_b45.bsp.bz23.28 MB2007-04-16 12:07

Change history
--------------

3.3.6

- added other protection methods
-- scp_protect_methods <flags>, default 255
-- arithmetically add values to get <flags> value
--- 1 => high health
--- 2 => SolidType SOLID_NONE
--- 4 => CollisionGroup COLLISION_GROUP_IN_VEHICLE (10)
--- 8 => flags FL_FROZEN
--- 16 => flags FL_GODMODE
- changed default for high health as client display
- show 4 digits but does not have room for them
-- scp_protect_health, deafult 999
- fixed bug in autohelp
- Built for Steampipe/SteamCMD, both Windows and Linux

3.3.5

- Linux; recompiled with October 2012 libraries
-- tweaked compilation settings and 2007 Source SDK a bit

3.3.4

- changed healt used during protection,
- as source engine update could no longer handle very high values
- and added new cvar to be able to adjust in future
-- scp_protect_health, default 1524

3.3.3

- recompiled for updates of Source
- fixed serious bug in player list handler
- fixed bug that crashed server when changing read only cvar scp_version
- optimized player handling
- changed more code for multithreading safety
- DISABLED parts of weapons handling for the moment
-- scp_weapon_mode <flags>, default 0

3.3.2

- compiled for Orange Box
- steam Friends deafult buttons no longer go out of protection
- changed handling of weapons and ammo during protection
- different things happens when a player is protected and move compared to attack;
-- move: protection is deactivated and weapons are restored after scp_off_delay
-- attack/shoot: protection is immediatly deativated if scp_off_onfire
-- and weapons are restored after scp_attack_delay
-- scp_attack_delay <time>, default 0.5
- replaced convar scp_ammo_refill with scp_weapon_mode
-- scp_weapon_mode <flags>, default 15
--- How to handle weapons and ammo.
--- Arithmetically add the wanted values to get the <flags> value;
--- 0 => all flags off,
--- 1 => EXPRIMENTAL, may cause problems, strip weapons during protection,
--- 2 => EXPRIMENTAL, may cause problems, restore weapons after protection,
--- 4 => strip ammo during protection,
--- 8 => restore ammo after protection

3.3.1-oe

- same as 3.3.1 but Linux plugin is compiled in older compilation environment
- for compatibility with some (older?) Linux systems,
- try this version if you have trouble with 3.3.1 on Linux

3.3.1

- fixed bug when unloading the module
-- protected players now get unprotected at unload

- figured out why some linux servers could not use the plugin

- new commands for forcing player to unprotected state
-- scp_unprotect id...
-- scp_unprotect_all

3.3.0

- fixed bug with color when player goes to spectate, thanks Mannis!

- extended range of values
-- scp_spawn_on [0, 1, 2], default 1
--- 0 = off
--- 1 = all spawn
--- 2 = only connect spawn

- added timeouts on protection and other states
-- scp_deafult_timeout, default 0
-- scp_connect_timeout, default 0
-- scp_spawn_timeout, default 0
-- scp_chat_timeout, default 0
-- scp_idle_timeout, default 0
-- scp_dead_timeout, default 0

- added commands to run at certain events
-- scp_on_cmd, default none, first %d expand to userid, second to type
-- scp_off_cmd, default none, first %d expand to userid, second to type, third to reason
-- scp_timeout_cmd, default none, first %d expand to userid, second to type
--- example of AFK like use; scp_timeout_cmd kickid %d kicked for being inactive
--- remember to also set scp_default_timeout or other timeouts correctly 
-- scp_attacked_cmd, default none, first %d expand to userid, second to attackerid

- added sending events that Huricane, Eventscripts and others can use;
-- event scp_on {userid short, type short}
-- event scp_off {userid short, type short, reason short}
-- event scp_timeout {userid short, type short}
-- event scp_attacked {userid short, attacker short}
--- protect type: 0 = connect, 1 = spawn, 2 = chat, 3 = idle, 4 = dead 
--- deactivate reason: 0: moved, 1: attacked, 2: timeout
-- cvar scp_events_file, default addons/sc_protect.res

3.2.9
- disable messages to bots
- dont punish bots for shooting at protected players

3.2.8
- fixed bug when spawn protect is off and chat protect is on
- fixed bot detection so more bots are detected
- changed default for bots protection
-- scp_protect_bots, default 1
- no punishment when hitting protected bots, new Convar
-- scp_attacker_bots_punish, default 0
- thanks Superhebbe and Orbital for finding the bugs and testing :-)

3.2.7
- fixed teleport on push, i hope :-)
- changed priority for messages
-- scp_msg_level_first, default 3
-- scp_msg_level_last, default 0

3.2.6
- teleport when pushed only when under attack
-- scp_attack_teleport_interval, default 1 second
-- set to 0 for no teleporting
- moved ammo to allow refill directly when starting to move
- changed default for
-- scp_off_delay, default 0.5 seconds

3.2.5
- ammo is not refilled during protection
-- scp_ammo_refill, default 0
- teleports back when pushed during protection
- protection stays on a configurable time after moving and not fighting
-- scp_off_delay, default 1 second *** changed to 0.5 seconds
-- scp_off_onfire, default 1
- protection not allowed under water
-- scp_chat_in_water, default 0
- new convar; scp_render_mode, default 4, transparent
- linking changed so it works on more Linux flavors
- bumb version to avoid confusion with Jussis versions, 1.97, 2.00

1.2.4
- fixed degenerating timers
- fixed "is protected" message for attacker to work again
- fixed down buttons at spawn

1.2.3
- changed field lookup method